GPPE gppe.com.pl
Projekt stoiska
Transport i logistyka
Wykonanie zabudowy
Energetab 2018
Bielsko Biała
72 m2
Na targach Energetab przygotowaliśmy piętrowe stoisko dla Grupy Polskich Producentów Elektrotechniki, w skład której wchodzą: SI SPAMEL, SI SIMET, SI KARPICKO. Realizowany projekt obejmował zaprojektowanie stoiska piętrowego o powierzchni 72 mKw na poziomie parterowym jak i na poziomie piętra, by maksymalnie zagospodarować powierzchnię wystawienniczą. Konstrukcja stoiska uwzględniać musiała specyfikę hali namiotowej, stawianej tylko na czas targów. Koncepcja stoiska zakładała stworzenie 2 przestrzeni: dolnej dostępnej dla każdego odwiedzającego, gdzie można było uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące firm i oferty oraz górną, z obsługą kelnerską, przeznaczoną do prowadzenia rozmów biznesowych.

galeria

kontakt